dinsdag 11 december 2012

Unieke tentoonstelling 16 de eeuwse handboeken Hieremias Triverius in de bib!

  
In een kleine vitrine in de bibliotheek liggen momenteel 2 unieke studentenhandboeken uit de 16de eeuw tentoongesteld, die als leerboeken werden gebruikt aan het college van Hieremias Triverius Brachelius, de ooit bekende Brakelse professor anatomie te Leuven, aan wie de heemkundige kring haar naam heeft ontleend. De heemkundige kring kon de boeken enkele maanden geleden samen met het gemeentebestuur aankopen. Van Triverius is geweten dat hij zeker 17 boeken heeft geschreven.
Deze twee boeken zijn de enige van Triverius die op dit ogenblik in Belgisch bezit zijn.
Wie graag een blik wil werpen op deze kostbare kleinoden, is welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten